Naam
Els Bleijenberg
Publicatiedatum
04/05/2020
Woonplaats
Den Haag

Gezocht 75 tablets of laptops voor Haagse basisscholen

iet alle kinderen van Haagse basisscholen hebben een tablet of laptop voor thuisonderwijs, ook nu de scholen weer deels starten zijn deze hard nodig! Bij de collega’s van het School Maatschappelijk Werk+ [basisonderwijs Den Haag] zijn er regelmatig signalen dat kinderen niet kunnen deelnemen aan het thuisonderwijs omdat ze niet beschikken over een tablet of laptop. Ondanks de 100 tablets die Stichting Leergeld beschikbaar heeft gesteld is er nog steeds vraag naar een ca. 75 tablets of laptops. Ook nu de scholen weer [deels] starten is het hebben van een eigen laptop of tablet van groot belang om zo min mogelijk leerachterstand op te lopen. Wij gunnen toch ieder kind een kans en hopen dat jullie dit initiatief willen omarmen! De visie van School Maatschappelijk Werk + is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld. https://www.smw-basisschool.nl/
Captcha